START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Skolyoz Cerrahisi

Skolyoz Cerrahisi


Skolyoz Nedir?

skolyoz_cerrahisiSkolyoz deyimi , Yunanca eğri kelimesinden türemiştir. Omurganın sık görülen deformitelerindendir. Omurganın ortasında, omurgaya paralel sanal bir çizgi geçtiğini varsaydığımızda, bu çizginin 10 dereceden fazla kayması durumunda skolyoz oluşur.

Omurgada görülen bu yana doğru eğilme, omurların da kendi etraflarında dönmeleriyle birlikte gerçekleşir. Dolayısıyla skolyozda omurlarda 3 boyutlu bir deformnite gerçekleşmektedir.

Skolyozun Nedenleri Nelerdir?

Skolyoz, travma, doğumsal gelişim bozuklukları gibi farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Çoğu kez çocukların gelişme çağının başlangıcında ortaya çıkar, fark edilir. Çocukta omuzda görülen asimetrik duruş, kalçaların seviyelerindeki uyumsuzluk, sırtta gözlemlenebilen kabarıklık gibi bulguların ebeveynler tarafından fark edilmesi ile klinik başvurular gerçekleşir.

Bu hastalığın sebebiyle ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen ttam olarak nedeni ortaya konamamıştır. Omurga gelişimi esnasında bu hastalığı başlatan herhangi bir faktör gösterilememiştir. Herhangi bir nedene bağlanamayan tipine “idiyopatik skolyoz” denir. Rastlanma oranı tüm skolyoz vakaları içinde %80’leri geçebilmektedir. Okul çocuklarında skolyoza rastlanma oranı %1,5 seviyelerindedir. Kız ve erkek çocuklarda eşit oranda görülmekle birlikte, kız çocuklarda daha ileri vakalar görülür.

Skolyozun Belirtileri Nelerdir?

Omurgaya arkadan bakıldığında eğrilik, omuzların asimetrik duruşu, kürek kemiğinin çıkıntılarının eşit seviyede olmaması, kalçanın ortalamadan daha yüksek ya da belirgin duruşu, gözdenin bir tarafında kol-gövde mesafesinin ve boşluğunun çok fazla olması, başın kalça-omurilik hattında orta seviyede durmaması, öne eğilme durumunda sırtın düz ve dengeli olmaması gibi belirtiler, skolyoz teşhisinde dikkate alınan bulgulardır.

Skolyoz Tanısı

Skolyozun tanısı, fiziki muayene ve görüntüleme yöntemleriyle kolayca konulabilmektedir. Fiziki muayeneden sonra , hastanın ayakta önden ve yandan röntgeni çekilir. Görüntüleme yöntemlerinde röntgen dışında MR, özellikle spinal kanal anomalilerinin net olarak görülmesi, yumuşak doku bozukluklarının anlaşılması amacıyla kullanılır.

Skolyozun Tedavisi

Hastada oluşan skolyoza, skolyoza neden olan hastalığa göre tedavi süreci kişiden kişiye farklılık gösterir. Skolyoz tanısının konulduğu yaş, skolyozun derecesi ve konumu, skolyozu oluşturan sebepler göz önüne alınarak uygun tedavi yöntemleri uygulanır.

Skolyoz tedavisinde izlenen yöntemleri genel olarak üç başlıkta değerlendirmek mümküdür.

İzlem: 20-25 dereceden küçük eğriliklerle seyreden skolyoz vakalarında öncelikle takip edilen yöntemdir. Belli aralıklar hasta takip edilir. Hasta izlem süresince uzman hekimler tarafından önerilen fiziksel faaliyetleri gerçekleştirmelidir.

Korse: Eğriliği 20-40 derece arasında olan ve artma potansiyeli görülen hastalarda etkili bir yöntemdir. Günde 20 saatin üzerinde korse kullanımı halinde etkin sonuç alınabilir. Düzenli korse kullanımı cerrahi tedavi ihtimalini azaltmaktadır.

Cerrahi Tedavi: 40-45 derece üzerinde eğrilikler görünen skolyoz vakalarında tercih edilen yöntem cerrahi müdehaledir. Hasta akciğer gelişimini tamamladıyda, skolyoz dondurma (sabitleme) ve düzeltme ameliyatları yapılır. Cerrahi tedavide, sırt ve bele uygulanan implantlar ile ( çubuk ya da vida) skolyozun düzeltilmesi amaçlanır. Günümüzde oldukça başarılı sonuçların alınabildiği ideal yöntemdir.