START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH

Spora Başlayanlara Öneriler

Spora Başlayanlara Öneriler


spora_baslayanlara_oneriler

  • Özellikle ilk kez spora başlayacak olan çocukların, orta yaş ve üzerindeki erişkinlerin spora başlamadan önce bir hekim tarafından muayene edilmelidir.
  • Yaz spor okullarına devam edecek çocuklar bir hekim tarafından ayrıntılı olarak muayene edilip tetkikleri yapılmalıdır. Spor yapmasında herhangi bir sakınca olmadığı tespit edildikten sonra spora yönlendirilmelidir.
  • Erişkin yaşlarda spora başlayacak olanlar da doktor muayenesinden geçmeli, yapmak istediği sportif aktiviteyle ilgili herhangi bir sağlık problemi olup olmadığını kontrol edilmelidir. Sporcu sağlık muayenelerinde; anamnez (sporcunun sağlığının sorgulanması), fizik muayene, gerekli laboratuvar testleri mutlaka yaptırılmalıdır. Fizik muayenede sporcunun kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, kas-iskelet sistemi ve diğer sistemleri kontrol edilmeli. Muayene ve tetkikler sonucunda spor yapmasında herhangi bir sakınca tespit edilmeyen bireyler spora başlayabilirler.